Herb szkoły

Łączy nas pamięć! 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia 2023 roku społeczność Liceum im. Braci Śniadeckich obchodziła 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim, włączając się ponownie w akcję społeczno – edukacyjną “Żonkile”. Akcja została zainicjowana w 2013 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i jej celem jest upowszechnianie wiedzy o powstaniu w getcie warszawskim.

Powstanie wybuchło 19 kwietnia 1943 roku i trwało 27 dni. Na terenie getta przebywało wtedy około 50 tysięcy osób. Rano wkroczyli niemieccy żołnierze, by je ostatecznie zlikwidować. Do walki stanęło około 700 słabo uzbrojonych osób. Ostatnim przywódcą był Marek Edelman, świadek najtrudniejszych momentów w najnowszej historii Polski. Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej i jednocześnie pierwsze powstanie miejskie w okupowanej Europie.

Akcji od początku towarzyszy hasło “Łączy nas pamięć”, podkreśla ono siłę wspólnoty, znaczenie ludzkiej solidarności, potrzebę dialogu między podziałami. Żółte żonkile, które Marek Edelman składał corocznie pod pomnikiem Bohaterów Getta, stały się symbolem pamięci o jego bohaterkach i bohaterach.

Szkolne obchody odbyły się w uroczystej przestrzeni auli.

Za zaangażowanie w przygotowanie tej trudnej lekcji szczególnie dziękujemy:

  • Oli Burdzie, uczennicy klasy maturalnej, która przybliżyła młodszym klasom omówioną już lekturę “Zdążyć przed Panem Bogiem” H. Krall,
  • Ani Aftyce, Nikoli Tuszyńskiej, Klaudii Kopeć, Laurze Cegiel, Tatianie Byczek i Dominice Jurczyńskiej za przygotowanie edukacyjnych plakatów,
  • Julce Rachańskiej i Milenie Leśniewskiej za oprawę muzyczną,
  • Kubie Bojakowskiemu, który zadbał o przygotowanie nagłośnienia i czuwał nad emisją animacji “Zdążyć przed Panem Bogiem”,
  • Oli Plucińskiej za kosz z żonkilami,
  • klasom humanistycznym obecnym na tym spotkaniu za dojrzałość, autentyczną atmosferę skupienia i ciszę,
  • nauczycielom i nauczycielkom przedmiotów humanistycznych skupiającym się tego dnia na powstaniu w getcie warszawskim.

Beata Stypczyńska, Elżbieta Górecka