Herb szkoły

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest od 2001 r. Jego celem jest podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.
Obchody szkolne odbyły się 27 lutego 2018 r. Uroczysty apel przygotowała klasa 2C wraz z wychowawcą p. Rafałem Pozauciem i wsparciem p. Barbary Rutkowskiej oraz p. Beaty Łężny.
W tym wyjątkowym dniu uczniowie ze szczególną dbałością o nasz piękny język polski przygotowali program słowno-muzyczny przepełniony fragmentami najpiękniejszych wierszy oraz fragmentów prozy polskiej, wkomponowanej w tło historyczne. Wiele emocji i wzruszeń dostarczyły recytacje uczniów oraz chwytające za serce przepięknie zaśpiewane pieśni polskie na tle wzruszających materiałów filmowych, obrazujących polskość i Polaków na przestrzeni wieków.

Podziękowanie składamy wszystkim zaangażowanym w pielęgnowanie języka polskiego jako dziedzictwa kulturowego.

DSC02905

DSC02913

DSC02923

DSC02908

DSC02921

DSC02901