Herb szkoły

Międzynarodowy Projekt „Krokus” – Ocal od zapomnienia!

Dnia 9 listopada 2021 r. w rocznicę „nocy kryształowej”, w  ramach Międzynarodowego Projektu „Krokus”,  uczniowie i nauczyciele naszego liceum reprezentowani przez klasę 2C,  grupę muzyczną i opiekunkę projektu – panią Beatę Stypczyńską zasadzili po raz pierwszy cebulki żółtych krokusów przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. Miało to na celu poszerzenie wiadomości odnośnie Holokaustu i zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z antysemityzmem i wszelką  nietolerancją.

Projekt „Krokus” jest inicjatywą irlandzką, w której obecnie uczestniczy kilka krajów europejskich, w Polsce koordynuje go Muzeum Żydowskie Galicja w Krakowie.  W tegorocznej polskiej edycji wzięło udział 570 szkół oraz około 48850 uczniów. Organizacja HETI (Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście) zapewniła cebulki żółtych krokusów. Sadząc krokusy, upamiętniamy 1,5 miliona dzieci pochodzenia żydowskiego zamordowanych w czasach Holokaustu i tysiąca innych dzieci, które były ofiarami nazistowskich zbrodni. Jeden kwiatek jest symbolem jednego maleńkiego życia.

Kolor żółty powinien nam przypominać  o żółtej gwieździe Dawida, którą Żydzi musieli nosić we wszystkich krajach okupowanych przez nazistów. W ten sposób odróżniano ich od innych obywateli. Kiedy z początkiem wiosny kwiaty zakwitną, będziemy pamiętać o wszystkich zmarłych dzieciach, ale także o tym, że nawet po najstraszniejszych wydarzeniach nadejdą lepsze chwile. Kwiaty przypomną nam, że mimo wszystko musimy dostrzegać piękno świata i mieć nadzieję na lepszą przyszłość. Sadzenie krokusów wiąże się ze smutkiem, ale również z nadzieją.

Warto pamiętać, że ludobójstwo nie jest pojedynczym zdarzeniem w czasie, ale stanowi proces, który pojawia się, gdy nie są powstrzymywane przypadki dyskryminacji, rasizmu i nienawiści oraz gdy ludziom odmawia się uznania ich praw. Z tego powodu ważne jest, żebyśmy szanowali różnice pomiędzy nami i sprzeciwiali się przypadkom niesprawiedliwości.

Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym projekcie, to  budzi refleksje dotyczące błędów przeszłości i  motywuje nas do działania. Mamy nadzieję, że niedługo w całej Unii Europejskiej będą rosły żółte krokusy!

Tekst: Amelia Traczyk, klasa II c
Zdjęcia: Klaudia Kociemba, klasa II c

RODO