Herb szkoły

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

Jak co roku, tradycyjnie już nasza szkoła wzięła udział w MOZA. Olimpiada ta wprowadza uczniów w świat wiedzy o kontynencie Afrykańskim oraz o pracujących tam misjonarzach. Na celu ma kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań. Ma rozwijać w uczniach postawę tolerancji.

Dzięki Olimpiadzie uczniowie biorący w niej udział zdobywali umiejętność większej świadomości istnienia innych kultur, otwartość, tolerancję, poszanowanie różnic kulturowych. Uczniowie uzyskują świadomość wartości swojej kultury i jej oddziaływanie na inne. Olimpiada jest trójstopniowa ? w eliminacjach II stopnia (okręgowych we Wrocławiu) wymagana była wiedza z zakresu : geografii, historii, religii, wiedzy o kulturze oraz filozofii na poziomie oceny celującej na zakończenie nauki.

Nasze Liceum reprezentowali :
Benita Gładysz z klasy 3c (która zdobyła najwyższą liczbę punktów)
Martyna Płowuszyńska z klasy 3b
Adam Furtak z klasy 3a

 

WP_20170227_11_08_10_Pro