Herb szkoły

NIECH ŻYJĄ WAKACJE!

thumb

27 czerwca 2014 roku na uroczystym apelu w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich 66 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Najwyższą średnią  w szkole uzyskał uczeń klasy IIE ze średnią ocen  5,4 Miłosz Matkowski kandydat do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy!

Rodzice uczniów wyróżniających się w nauce ze średnią ocen powyżej 4,75 otrzymali listy gratulacyjne.

Rodzicom i opiekunom uczniów szczególnie zaangażowanym w życie szkoły, wspierających nasze akcje podziękowała dyrektor pani Danuta Serafińska .

Wręczone zostały również nagrody wyróżniającym się uczniom w sporcie, kulturze, nauce, wolontariacie. Najlepsi uczniowie zostali nominowani do  stypendium  Starosty Powiatu Zgorzeleckiego .

Po rozdaniu nagród, uczniowie, pod okiem pani Barbary Rutkowskiej przygotowali krótki program artystyczny.

Po części oficjalnej nadszedł czas na spotkania z wychowawcami w klasach.

Życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji!