Herb szkoły

“Nieznajomość prawa szkodzi”

?Nieznajomość prawa szkodzi?

Klasa II B Liceum ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu zgodnie ze swoim profilem prawnym rozwija zainteresowania w ramach edukacji prawnej i lekcji wiedzy  o społeczeństwie. W tym celu uczniowie mieli zorganizowane spotkania z prawnikiem p. Grzegorzem Pozauciem, które dotyczyły funkcjonowania polskiego prawa sprawiedliwości. 20.04.2015 r. uczniowie byli obecni na dwóch rozprawach sądowych, dzięki czemu mogli uzyskać pełny obraz jak odbywa się postępowanie karne. Młodzież miała możliwość obserwacji uczestników postępowania karnego ? sądowego, takich jak sędzia, adwokat, prokurator, oskarżeni, świadkowie a także poszkodowani. Dzięki temu połączyli teorię z praktyką. Po rozprawach odbyła się krótka rozmowa nauczająca z Przewodniczącą Składu Sędziowskiego Panią Anna Szczepańską. Uczniowie wraz z opiekunem p. Magdaleną Siemaszko dziękują za możliwość zdobycia cennych informacji Przewodniczącej Wydziału II Karnego p. Małgorzacie Tabor-Leszkowicz i p. Prezes Sądu Rejonowego w Zgorzelcu Pani Dominice Gotthardt.

 

IMG_0506 IMG_0501 IMG_0502