Herb szkoły

POLSKA, POLACY, DOLNOŚLĄZACY… 10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ

konkurs

 

 ?Polska, Polacy, Dolnoślązacy? 10 lat w Unii Europejskiej? ? pod takim hasłem 15 kwietnia br., w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu, odbył się wojewódzki konkurs wiedzy o UE.

 

?Polska, Polacy, Dolnoślązacy?10 lat w Unii Europejskiej? to konkurs skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, organizowany pod patronatem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – pana Radosława Mołonia. Realizatorem zadania był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, jednostka podległa Samorządowi Województwa Dolnoślaskiego.

 

Konkurs został ogłoszony w ramach obchodów 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jego organizatorem był Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Głównymi celami konkursu było:

1) pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o Unii Europejskiej;

2) zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w ich otoczeniu od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;

3) kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej, uświadomienie młodzieży ich roli w zjednoczonej Europie;

4) budowanie atmosfery tolerancji i poczucia tożsamości europejskiej, a jednocześnie poczucia odrębności i godności narodowej;

5) propagowanie wśród młodzieży i mieszkańców naszego regionu tematyki związanej z obywatelstwem w Unii Europejskiej.

 

Konkurs otworzył przewodniczący Komisji ? pan Dominik Kłosowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W konkursie wzięła udział młodzież szkół ponadgimnazjalnych z 29 powiatów województwa dolnośląskiego. Najpierw 58 uczestników, w dwuosobowych zespołach, musiało wykazać się wiedzą z zakresu integracji Polski z Unią Europejską oraz członkostwa Polski w UE, rozwiązując test wiedzy o Unii Europejskiej. Następnie uczestnicy zwiedzili pobliski Stadion Miejski Wrocław. Najbardziej emocjonującą częścią konkursu była rywalizacja 4 najlepszych drużyn: zgorzeleckiej, świdnickiej, jaworskiej oraz ząbkowickiej w finale konkursu, który miał formę teleturnieju. Uczestnicy musieli zmierzyć się z zagadnieniami z dziedziny literatury, filmu, muzyki i tańca, kulinariów, sportu, architektury i malarstwa, walorów przyrodniczych oraz popularnych kreskówek krajów będących członkami Unii Europejskiej.

 

I miejsce i wyjazd studyjny do Brukseli zdobyli: Igor Starke i Dominik Wąsowicz reprezentujący powiat świdnicki.

 

II miejsce ? zajęły Barbara Helik (Liceum Ogólnokształcące im Braci Śniadeckich ) i Karolina Derkowska ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im E. Plater ) z powiatu zgorzeleckiego.

 

III miejsce ? zajęli Joanna Tomaszewicz i Łukasz Pintal z  powiatu ząbkowickiego.

Gratulujemy!

Informacja: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.