Herb szkoły

Pożegnanie Maturzystów

“Upływa szybko życie, jak potok płynie czas” – te słowa piosenki rozpoczęły uroczysty apel pożegnania klas III, który odbył się 28 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Uczniowie klas III w strojach galowych zajęli honorowe miejsca wraz ze swoimi wychowawcami. Maturzystom towarzyszyli licznie przybyli rodzice i nauczyciele. Swoją obecnością zaszczycili także goście: p. Radosław Baranowski Z-ca Burmistrza Miasta Zgorzelec, p. Izabela Marcinkowska Sekretarz Powiatu Zgorzeleckiego. Wszystkich zgromadzonych serdecznie przywitała p. Dorota Chitruń Dyrektor Szkoły, która w swoim przemówieniu dokonała wzruszającego podsumowania 3-letniej nauki tegorocznych maturzystów i złożyła podziękowanie dla Rodziców, Nauczycieli a zwłaszcza Wychowawców ” Byliście doskonałymi opiekunami, mentorami, osobami bogatymi w doświadczenie i wiedzę, a jednocześnie wskazywaliście ścieżki do osiągnięcia celu i dodawaliście siły i inspiracji dla naszych uczniów“. Wyrazem szacunku dla pracy wychowawczej były okolicznościowe dyplomy. Podziękowania skierowane były również dla p. Romy Malec za całokształt działań na rzecz uczniów i szkoły, a także Super Babci dwóch tegorocznych Absolwentek. Pani Katarzyna Ignaszak została uhonorowana certyfikatem SUPER PRACOWNIKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I PRZYJACIELA UCZNIÓW za serce, zaangażowanie życzliwość oraz profesjonalizm. Za spokój i opanowanie, za radzenie sobie w każdej nawet ekstremalnej sytuacji podziękowania złożyli wdzięczni uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły.

Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez klasę 1D wspieraną przez wychowawcę oraz niezastąpioną p. Barbarę Rutkowską. Po części artystycznej p. Magdalena Siemaszko Wicedyrektor Szkoły przedstawiła Najlepszą Absolwentkę Szkoły – Julię Karską, która uzyskała średnią ocen 5,65 i uhonorowana została Nagrodą Starosty, statuetką oraz nagrodami rzeczowymi. Julia Karska wraz z Konradem Rokickim mieli zaszczyt zabrania głosów w imieniu maturzystów “Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich dało nam możliwość zbudowania sprawnego i pięknego mikrospołeczeństwa, a indywidualnie dla siebie pamiętnego rozdziału naszej życiowej historii, do której nieraz myślą i ciałem będziemy powracać”. Przemówienia absolwentów były entuzjastycznie przyjęte i u wielu spowodowały “niejedną łezkę w oku”.

Następnie wręczono dla p. Jolanty Bajdy statuetkę “Przyjaciel Szkoły” za wzorowe pełnienie funkcji przewodniczącej Rady Rodziców. Decyzją Dyrekcji Szkoły oraz Grona Pedagogicznego uczniom nadano honorowe tytuły i statuetki, a byli to:

 • Konrad Rokicki “NAJLEPSZY WŚRÓD OLIMPIJCZYKÓW”
 • Adam Furtak “NAJLEPSZY UMYSŁ ŚCISŁY”
 • Barbara Łachacz “OSOBOWOŚĆ SZKOŁY NA MEDAL”
 • Kamila Kornas “WZÓR DO NAŚLADOWANIA”
 • Anna Prudzienica “NAJLEPSZY GŁOS SZKOŁY”
 • Juliusz Stępień NAJLEPSZY DYRYGENT SZKOŁY”
 • Barbara Łachacz “NAJLEPSZA SPORTSMENKA”
 • Adam Ptak “NAJLEPSZY SPORTOWIEC”

Ważnym elementem Akademii było wręczenie świadectw z biało-czerwonym paskiem oraz  srebrnych tarcz szkoły, a także nagród rzeczowych. Po raz pierwszy srebrnymi tarczami nagrodzeni  zostali uczniowie o średniej powyżej 4,75 oraz Ci, którzy cechowali się wysoką kulturą osobistą i godnie reprezentowali szkołę w licznych konkursach, warsztatach i projektach edukacyjnych. Rodzice najzdolniejszych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

Nagrodzonymi Absolwentami w roku szkolnym 2016/2017 zostali:

Z klasy III A:

 • Adam Furtak – średnia 5,06
 • Hubert Kowalik – średnia 4,89
 • Iga Gorgolik – średnia 4,78

 

Z klasy III B:

 • Eliza Grajek – średnia 4,82
 • Grażyna Pluta – średnia 4,76

 

Z klasy III C:

 • Konrad Rokicki – średnia 5,0
 • Benita Gładysz – średnia 4,79
 • Łukasz Jankiewicz – średnia 4,78
 • Natalia Miłuch – średnia 4,78
 • Aleksandra Wojciechowska – średnia 4,76

 

Z klasy III D:

 • Adrianna Kopaczyńska – średnia 5,18
 • Natalia Dziedzic – średnia 5,0
 • Klaudia Czułowska – średnia 5,0
 • Anna Prudzienica – średnia 5,0
 • Maja Kazimierska – średnia 4,94
 • Wioleta Jakubowska – średnia 4,81
 • Aleksandra Bartczak – średnia 4,75
 • Aleksandra Zimnicka – średnia 4,76

 

Z klasy III E:

 • Marika Kmieć – średnia 5,0
 • Karolina Klimczak – średnia 5,0
 • Barbara Łachacz – średnia 5,0
 • Agata Bąk – średnia 4,89
 • Marta Walczak – średnia 4,89
 • Justyna Mazur – średnia 4,82

 

Na apelu wręczono nagrody dla uczniów, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce (powyżej 4,5) oraz byli reprezentantami Liceum w środowisku lokalnym. Tradycyjnie zakończeniem uroczystości było symboliczne pożegnanie maturzystów przez obecne klasy I różą, która jest wyrazem wdzięczności, sympatii i przynależności do naszej szkoły.

Wszyscy uczestnicy kończąc uroczystość zaśpiewali piosenkę Maryli Rodowicz “Ale to już było”.

Serdecznie dziękujemy za wybitne prowadzenie uroczystości Oli Oleksyn i Oliwii Siwieli, a za oprawę techniczną ” znawcy tematu” Karolowi Mazurkiewiczowi.

Maturzystom życzymy przysłowiowego” połamania piór” na wszystkich egzaminach maturalnych.

 

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

33

34

36

37

38

39

40

 

autor zdjęć: Stanisław Lesicki