Herb szkoły

Próbna matura z CKE

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna umożliwiła uczniom kończącym szkołę ponadgimnazjalną sprawdzenie swoich  wiadomości i umiejętności przed egzaminem maturalnym. 
Zgodnie z przedstawionym harmonogramem uczniowie mogą przystąpić do próbnego egzaminu w sposób zdalny.

Do 01.04.2010 uczniowie, którzy chcą przystąpić  do egzaminu w tej formie zgłaszają się  do swoich nauczycieli tych przedmiotów, z których zadeklarowali zdawanie matury.
Zgłoszenia należy dokonać  na adres  mailowy nauczyciela umieszczony na stronie szkoły.

W dniu planowanego egzaminu o wskazanej w harmonogramie godzinie uczeń pobiera ze strony CKE lub wybranej OKE arkusz matury próbnej.
www.cke.gov.pl
www.oke.wroc.pl

Uczniowie po rozwiązaniu arkusza przekazują go do sprawdzenia w sposób i w czasie ustalonym przez nauczyciela.

Data godz. 9:00 godz. 14:00
02.04.2020

język polski (PP) język polski (PR)
fizyka (PR)
03.04.2020matematyka (PP) matematyka (PR)
filozofia (PR)
język łaciński (PR)
historia sztuki (PR)
historia muzyki (PR)
06.04.2020języki obce nowożytne
(angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki,
rosyjski, włoski) (PP)
języki obce nowożytne
(angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki,
rosyjski, włoski) (PR)
07.04.2020 biologia (PR)
wos (PR)
geografia (PR)
informatyka (PR)
08.04.2020 chemia (PR)
język litewski (PP)
język białoruski (PP)
język ukraiński (PP)
historia (PR)
język litewski (PR)
język białoruski (PR)
język ukraiński (PR)

Przystąpienie ucznia do próbnego egzaminu jest dobrowolne.

Adresy nauczycieli:

język polski:
kprusiecka@lo.zgorzelec.org
blezny@lo.zgorzelec.org
bstypczynska@lo.zgorzelec.org
bszymanski@lo.zgorzelec.org

matematyka:
dorota_kch@poczta.onet.pl
etyminska@lo.zgorzelec.org
swojciechowska@lo.zgorzelec.org
kdudek@lo.zgorzelec.org

język angielski:
jcebulska@lo.zgorzelec.org
jkrajewski@lo.zgorzelec.org
pnowak@lo.zgorzelec.org
bpilczuk@lo.zgorzelec.org
mpaslawska@lo.zgorzelec.org

język niemiecki:
ahladyszewska@lo.zgorzelec.org
ablaszkiewicz@lo.zgorzelec.org
echmura@lo.zgorzelec.org

historia:
rpozauc@lo.zgorzelec.org
tmankowski@lo.zgorzelec.org

wiedza o społeczeństwie:
tmankowski@lo.zgorzelec.org

biologia:
aoleksyn@lo.zgorzelec.org

chemia:
rrak@lo.zgorzelec.org

fizyka:
emielewczyk@lo.zgorzelec.org

geografia:
kwalotka@lo.zgorzelec.org

informatyka:
ppilczuk@lo.zgorzelec.org