Herb szkoły

Projekt KROKUS. Smutek, pamięć i nadzieja

Dnia 19 października 2022 roku uczennice i uczniowie klas III c, III a, IV b i IV c Liceum Ogólnokształcacego im. Braci Śniadeckich ponownie zasadzili przed szkołą cebulki żółtych krokusów.
Projekt Krokus, koordynowany przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, ma symbolicznie upamiętnić półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości pomordowanych w czasie II wojny światowej i Holokaustu. Odczuwany smutek potęguje konieczność pamięci o tych wydarzeniach. Sadzeniu kwiatów towarzyszy też potrzebna nadzieja na obecność na świecie dobra i piękna.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie! Szczególne podziękowania należą się:
Nikoli Tuszyńskiej za wykonanie tabliczki informacyjnej, Frankowi Kałasowi i Kubie Bojakowskiem za wcześniejsze przygotowanie terenu, Iwanowi Steblewskiemu, Michałowi Lisickiemu i Kubie Krzywonosowi za matematyczną dokładność w ustalaniu odległości między cebulkami, niezawodnej Julce Słoneckiej i Igorowi Zawadzkiemu za zdjęcia, reszcie za postawę zrozumienia i dojrzałość.

Elżbieta Górecka, Beata Stypczyńska – nauczycielki języka polskiego

Projekt organizowany przez Holocaust Education Ireland

RODO