Herb szkoły

PROJEKT – NAUKA I TECHNOLOGIA DLA ŻYWNOŚCI

Prezentacja ~ Maciej Pucek
Chemiczne i spektroskopowe metody analizy cholesterolu

Dnia 17.11.2014 r. miał miejsce pierwszy wyjazd młodzieży licealnej z kl. I d i II d, uczestniczącej w projekcie ?Nauka i technologia dla żywności? na zajęcia laboratoryjne z chemii: ?Chemiczne i spektroskopowe metody analizy cholesterolu ? związku o dużym znaczeniu biologicznym?. Zajęcia były bardzo ciekawe i panowała wspaniała atmosfera. Uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia, a następnie opracowywali wyniki w pracowni komputerowej. O godz. 1800 wróciliśmy do Zgorzelca.

Obecnie uczniowie samodzielnie opracowują prezentację z odbytych zajęć, a najciekawsza z nich zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły. Następne zajęcia z mikrobiologii odbędą się 13.12.2014 r.

Opiekunem projektu jest pani Anna Oleksyn, uczestniczą w projekcie: z chemii ? pani Renata Rak, z fizyki ? pani Dorota Chitruń.