Herb szkoły

Promocja parków narodowych jako marki – edukacja ekologiczna

„Promocja Parków Narodowych jako marki” to nazwa projektu, realizowanego od 2016 roku przez Ministerstwo Środowiska (obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska), która ma na celu zbudowanie trwałego poparcia społecznego dla instytucji parków narodowych, a także aktywnie zaangażuje rzesze Polaków w realizowaną przez nie misję ochrony przyrody. Poniżej przedstawiamy filmy edukacyjne dotyczące polskich parków narodowych. Filmy prezentują wyjątkową przyrodę parków, związaną z nimi kulturę i tradycję oraz znajdujące się w ich pobliżu atrakcje turystyczne.

W ramach projektu zostały przygotowane dwa cykle filmowe:

„Przeżyj to! Polskie parki narodowe” – cykl obejmuje 23 filmy przedstawiające każdy z istniejących w Polsce parków oraz dodatkowy film podsumowujący działalność wszystkich parków jako całości
https://www.youtube.com/playlist…

6 krótkich filmów animowanych poświęconych właściwemu zachowaniu w parkach narodowych
https://www.youtube.com/playlist…