Herb szkoły

Ślubowanie uczniów klas I

tutul

 

Uroczystość pasowania uczniów klas I odbędzie się 28 września 2017 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu na lekcji 4.

Uroczysty apel przygotowuje klasa 3D, która tego dnia zgodnie z ceremoniałem szkolnym i wieloletnią tradycją przekaże sztandar szkoły klasie 2E. Opiekunem pocztu sztandarowego jest p. Tomasz Mańkowski. Przypominamy, że uczniów klas I obowiązuje strój galowy !