Herb szkoły

Śniadeccy innowacyjnie

Z przyjemnością informujemy, że zakończyła się realizacja projektu, który miał na celu pozyskanie środków na zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych wraz z działaniami termomodernizacyjnymi budynku LO. Inicjatywa nauczycieli uzyskała wsparcie Starostwa Powiatowego, a zwłaszcza Wydziału Inwestycji i Drogownictwa oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Projekt złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i zaakceptowany 27.10.2016 r., w ramach środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Uczniowie i nauczyciele najbardziej cieszą się z zainstalowanej bezprzewodowej sieci komputerowej LAN oraz z narzędzia do spotkań on-line i konferencji internetowych – WEBEX. Projekt objął doposażenie 9 gabinetów w sprzęt multimedialny i komputerowy. Zestawy multimedialne składają się z komputera, projektora, tablicy multimedialnej, wizualizera i głośników.  Powstała także najnowocześniejsza w powiecie pracownia komputerowa z 20 zestawami komputerowymi oraz nowoczesną serwerownią. W ramach projektu dokonano także wymiany pieców gazowych na 3 pompy ciepła. W projekcie uwzględniono również potrzeby uczniów niepełnosprawnych, czego przykładem jest zakupienie schodołazu gąsienicowego T9 oraz stworzenie stanowiska pracy z całym nowoczesnym zestawem multimedialnym.

Prace instalacyjne dotyczące realizacji innowacyjnych działań zmierzających do poprawy warunków nauczania w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych prowadzone były w okresie wakacji, a także w systemie sobotnio-niedzielnym, tak aby nie zakłócać procesu dydaktycznego. Pomysłodawcą projektu i osobą dbającą o kompletną i rzetelną realizację był p. Paweł Pilczuk  informatyk szkoły i administrator sieci,  a także zawsze wspierający w działaniach pracownicy Starostwa Powiatowego.

Wspólne działania i zaangażowanie doskonale wpasowują się w wyznaczone kierunki polityki oświatowej państwa wyznaczone na rok szkolny 2017/2018, gdzie głównymi wytycznymi jest podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Dziękujemy w imieniu uczniów wszystkim pomysłodawcom, wykonawcom i niezawodnym pracownikom szkoły.

 

projekt

 

DSC02229

DSC02232

DSC02235

DSC02236

DSC02239

DSC02245

DSC02247

DSC02254

DSC02256