Herb szkoły

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczeń klasy III C Jakub Jessa został stypendystą Prezesa Rady Ministrów w kategorii uczniów 3 letniego Liceum, a uczennica Nina Bartl z klasy II AC w kategorii 4 letniego Liceum. Nominacji na te zaszczytne tytuły dokonała Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu jeszcze w czerwcu doceniając nie tylko wysokie wyniki nominowanych ale również sukcesy w konkursach i olimpiadach, które odnieśli w roku szkolnym 2019/2020 .

Laureatką stypendium Ministra Edukacji Narodowej została nasza Absolwentka Aleksandra Włoszczyk.

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za najpiękniejsze podsumowanie ich trudu i wysiłku intelektualnego. Wyrazy uznania kierujemy również do Rodziców za niewątpliwy sukces edukacyjny swoich dzieci.