Herb szkoły

Witaj, majowa jutrzenko

?W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły
Po dniu Trzeciego Maja, w ratuszowej sali
Zgromadzonego z narodem króla fetowali;
Gdy przy tańcu śpiewano: ??Wiwat Król kochany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!?
Adam Mickiewicz

 

3 maja 1791 Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Była ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej. Konstytucja, choć obowiązywała krótko  obrosła legendą podtrzymywaną w latach niewoli jako symbol mądrości Polaków i jako zwiastun nadziei.

Aby upamiętnić ten doniosły fakt 15 maja 2017 r. w auli szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu odbył się uroczysty apel przygotowany przez klasę 2E.
W uroczystości oprócz uczniów klas I i II udział wzięli zaproszeni goście: Starosta Zgorzelecki p. Urszula Ciupak, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu p. Bogusława Witkowska. Uczniowie swoją postawą oddali hołd pamięci historycznej, wykazując się wielkim zaangażowaniem w inscenizację, scenografię wykorzystując wszystkie możliwe środki wyrazu, które miały przybliżyć ducha trudnego dla dziejów państwa i narodu XVIII wieku.

Utwory muzyczne i poezja przyczyniły się do refleksji, że Ojczyzna jest naszym wspólnym dobrem, a Konstytucja 3 maja była wyrazem tej idei.

 

0

1

2.1

3.1

3

4

5

6

7