Herb szkoły

Wykład i warsztaty w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura – Stalag VIII A

23 stycznia 2023 r. klasa III C uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w Europejskim Centrum Pamięć Edukacja i Kultura – Stalag VIII A w Zgorzelcu. Młodzież poznała historię niemieckiego obozu jenieckiego Stalag VIII A. Oprowadzająca uczniów po wystawie stałej, p. Marta Wyspiańska przedstawiła, w jaki sposób w czasie II wojny światowej funkcjonowały obozy dla jeńców wojennych. Przewodniczka zwróciła uwagę na strukturę obozu, relacje z życia codziennego w obozie, czy historie więźniów, których rytm dnia wyznaczała ciężka praca. Zobaczyć można było też pozostawione po nich przedmioty codziennego użytku. Następnym punktem zajęć były: obejrzenie wystawy czasowej “Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945’’ i warsztaty. Liczne plansze przedstawiły tragiczne losy wielu muzyków i kompozytorów XX wieku, każdy z nas zapamiętał inną postać lub miejsce związane z czasem wojny.

Zwiedzanie poświęconego zbiorowej pamięci miejsca poszerzyło naszą wiedzę historyczną i stało się źródłem wielu refleksji na temat okrucieństwa wojen.

Wizyta i oprowadzanie po Stalagu VIII A w Zgorzelcu szczególnie mnie zainteresowała, ponieważ miejsce to jest związane z historią mojego pradziadka. Mój pradziadek, Józef Pluciński, trafił do obozu w grudniu 1939 r. Otrzymał numer jeniecki: 3769/ VIII A. W obozie jenieckim spędził ponad rok, a następnie został przeniesiony do Stalagu XXI A w Schlidbergu (Ostrzeszów). Pani prowadząca zajęcia w ciekawy sposób przedstawiła fakty o obozie.

Aleksandra Plucińska, III C

Tekst: Igor Zawadzki

Zdjęcia: p. Beata Stypczyńska