Herb szkoły

Zakończenie projektu w LO

Powiat Zgorzelecki informuje o zakończeniu realizacji projektu  pn.: „Zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych wraz z działaniami termomodernizacyjnymi w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”, podziałanie 7.2.1 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – OSI”.

Celem projektu była poprawa warunków nauczania w zakresie zajęć matematyczno
– przyrodniczych i cyfrowych w Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu.

Projekt obejmował wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu w niezawodną sieć bezprzewodową oraz doposażenie w sprzęt multimedialny
i komputerowy pracowni cyfrowej i matematyczno – przyrodniczych.

W ramach projektu zakupiono multimedialne nowoczesne wyposażenie pracowni szkolnych do wspomagania rozwoju uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przy pracowni komputerowej utworzono nowoczesną serwerownię oraz zakupiono 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wykonano bezprzewodową sieć lokalną (10 punktów dostępowych sieci WLAN i budowa sieci LAN). Pracownię komputerową wyposażono w narzędzie do spotkań on-line i konferencji internetowych – Webex. Do gabinetów matematyczno – przyrodniczych zakupiono 9 zestawów multimedialnych składających się z komputera, projektora, tablicy multimedialnej, wizualizera i głośników. W ramach projektu wykonano działania termomodernizacyjne polegające na wymianie wyeksploatowanych i awaryjnych piecy gazowych na trzy pompy ciepła typu woda/powietrze na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku dydaktycznym Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu. Dla usprawnienia przemieszczania się osobom niepełnosprawnym w obrębie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu zakupiono schodołaz gąsienicowy.

Okres realizacji projektu 10.06.2016 – 29.12.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 561 404,05 zł, z czego dofinansowanie z EFRR 85% 477 193,43 zł.

Bez tytułu