Herb szkoły

Zakończenie roku szkolnego klas III

Drodzy Maturzyści,

30 kwietnia 2021 r. zapraszamy naszych absolwentów do szkoły po odbiór świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu oraz pozostałej dokumentacji szkolnej wg. harmonogramu, który uwzględnia zasady rygoru sanitarnego.

Zapraszamy do gabinetu 48:

godzina 10:00 – 11:00 klasa 3A

godzina 11:00 – 12:00 klasa 3B

godzina 12:00 – 13:00 klasa 3C

godzina 13:00 – 14:00 klasa 3D

godzina 14:00 – 15:00 klasa 3E

Naszych absolwentów prosimy o punktualność oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, czyli obowiązkowo MASECZKA – DEZYNFEKCJA – DYSTANS. Prosimy o zabranie swojego długopisu, celem złożenia podpisu potwierdzającego odbiór dokumentów.