Herb szkoły

Zapraszamy do udziału w konkursie “Interaktywny produkt IT”

Inicjatywa podjęta przez Akademię Morską w Szczecinie umożliwia młodzieży szkolnej zaprezentowanie swoich umiejętności z dziedziny szeroko pojętej informatyki. Laureaci konkursu oprócz prestiżu, uznania, atrakcyjnych nagród (łączna wartość nagród przekracza 10 000 zł) będą mieli zapewniony również kontakt z firmami, które nowe technologie tworzą na co dzień. Partnerem strategicznym konkursu jest firma BrightONE.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie:

° możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród (łączna wartość nagród przekracza 10 000 zł);
° możliwość uzyskania uprawnienia gwarantującego przyjęcie na kierunek studiów Informatyka prowadzony w Akademii Morskiej w Szczecinie poza konkursem wyników egzaminu maturalnego;
° zaprezentowanie swoich umiejętności przed szerszą publicznością;
° kontakt z firmami, które nowe technologie tworzą na co dzień, przyszłymi potencjalnymi pracodawcami;
° dobra zabawa.

Informacje o konkursie w ulotce ulotka i na stronie klik

ulotka