Herb szkoły

Zebrania i dyżury 16.11.2015

Spotkanie z rodzicami uczniów – 16.11.2015 r.

I. Spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem
– czytelnia
– godzina: 16:30-17:00

II. Spotkanie wychowawców klas I-III z rodzicami
– godzina: 17:00-17:30

III. Dyżury nauczycieli przedmiotów
– godzina: 17:30-18:30