Herb szkoły

Zebrania z Rodzicami

Informujemy, że 24.03.2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas.

Spotkanie wychowawców klas I-III z rodzicami godz. 17.00 – 18.00.

Dyżury nauczycieli przedmiotów godz. 18.00-19.00