Herb szkoły

Zebranie z rodzicami 22.05.2019 r.

Informujemy, że 22.05.2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas.

 

 

Zebranie Rady Rodziców godz. 16:30 do 17:00 w czytelni szkolnej.

 

Spotkanie wychowawców klas I-II  z rodzicami godz. 17.00  – 17.30.

 

 

Klasa I a – Tomasz Mańkowski                gabinet nr 58

Klasa I b – Agnieszka Hładyszewska       gabinet nr 73

Klasa I c – Beata Łężny                               gabinet nr 53

Klasa I d – Katarzyna Przytulska             gabinet nr 76

Klasa I e – Elżbieta Tymińska                  gabinet nr 67

 

 

Klasa II a – Paweł Pilczuk                   gabinet nr 69

Klasa II b – Kazimierz Walotka          gabinet nr 86

Klasa II c – Bogdan Szymański           gabinet nr 48

Klasa II d – Renata Rak                       gabinet nr 88

Klasa II e – Sylwia Wojciechowska    gabinet nr 72

Klasa II f –  Beata Stypczyńska           gabinet nr 55

 

 

Dyżury nauczycieli przedmiotów godz. 17.30-18.00

 

 

Język polski

 1. Beata Stypczyńska                         gabinet nr 55
 2. Beata Łężny                                     gabinet nr 53
 3. Karolina Prusiecka                         gabinet nr 79
 4. Bogdan Szymański                         gabinet nr 48

 

Matematyka

 1. Krystyna Dudek                        gabinet nr 59
 2. Małgorzata Zosik                      gabinet nr 87
 3. Sylwia Wojciechowska            gabinet nr 72
 4. Dorota Chitruń                         gabinet  dyrektora nr 34
 5. Elżbieta Tymińska                    gabinet 67

 

Język angielski

 1. Jerzy Krajewski                         gabinet nr 64
 2. Justyna Cebulska                      gabinet nr 84
 3. Małgorzata Pasławska             gabinet nr 85
 4. Barbara Pilczuk                         gabinet nr 51
 5. Piotr Nowak                               gabinet nr 81

 

 

Język niemiecki

 1. Aneta Błaszkiewicz                                   gabinet nr 54
 2. Agnieszka Hładyszewska                        gabinet nr 78
 3. Elżbieta Chmura-Grzegorowska           gabinet  nr 46

 

Historia i społeczeństwo

 1. Magdalena Siemaszko                           gabinet wicedyrektora nr 34
 2. Tomasz Mańkowski                               gabinet nr 58
 3. Rafał Pozauć                                            gabinet nr 52

 

Wiedza o społeczeństwie

 1. Magdalena Siemaszko                           gabinet wicedyrektora nr 34
 2. Tomasz Mańkowski                               gabinet nr 58
 3. Rafał Pozauć                                            gabinet nr 52
 4. Bogdan Szymański                                 gabinet nr 48

 

Biologia, przyroda

 1. Anna Oleksyn                                         gabinet nr 75
 2. Renata Rak                                             gabinet nr 88

 

Geografia

 1. mgr Kazimierz Walotka                       gabinet nr 86

 

Fizyka

 1. mgr Ewelina Mielewczyk                  gabinet nr 65

 

Informatyka

 1. mgr Paweł Pilczuk                              gabinet nr 71

 

Chemia

 1. mgr Renata Rak                                gabinet nr 88

 

Wychowanie fizyczne

 1. mgr Katarzyna Kondratnik                 gabinet w-f, sala sportowa
 2. mgr Marta Bukowa                               gabinet w-f, sala sportowa
 3. mgr Artur Garboliński                         gabinet w-f, sala sportowa
 4. mgr Tadeusz Morawski                       gabinet w-f, sala sportowa

 

Podstawy Przedsiębiorczości

 1. mgr Magdalena Siemaszko                  gabinet wicedyrektora nr 34
 2. mgr Kazimierz Walotka                        gabinet nr 86

 

Religia

 1. mgr Katarzyna Przytulska                  gabinet nr 76
 2. mgr  Adam Szpotański                        gabinet nr 36

 

Pedagog

 1. mgr Marta Łyczkowska                      gabinet pedagoga