Herb szkoły

Dzień: 25 czerwca, 2014

ODSZEDŁ ZBIGNIEW KOŁODZIEJCZYK

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zbigniewa Kołodziejczyka, nauczyciela języka polskiego i przysposobienia obronnego Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. Wniósł nieoceniony wkład w rozwój szkół – pracował 29 lat w liceum przy ul. Partyzantów 4, pracę zawodową

Czytaj więcej…