Herb szkoły

ODSZEDŁ ZBIGNIEW KOŁODZIEJCZYK

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zbigniewa Kołodziejczyka, nauczyciela języka polskiego i przysposobienia obronnego Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.
Wniósł nieoceniony wkład w rozwój szkół – pracował 29 lat w liceum przy ul. Partyzantów 4, pracę zawodową rozpoczął w 1956 r. w Liceum Pedagogicznym  oraz przez kilka lat pracował w Zespole Szkół Zawodowych im Bohaterów II Armii WP.
Przez wiele lat, z wielkim zaangażowaniem walczył o lepszą jakość polskiej szkoły, działając w ZNP. Zasób wiedzy, umiejętności merytoryczne i inspiracyjne pomysły czyniły z Niego mistrza dla swoich uczniów i następców.
Wczoraj pożegnaliśmy Go na cmentarzu miejskim.

Wyrazy współczucia dla najbliższych i wszystkich, którzy Go cenili i kochali.

Cześć jego pamięci!

Danuta Serafińska
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu