Herb szkoły

30 000 zł dla Samorządu Uczniowskiego Śniadeckich

Wielki sukces Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu w konkursie pt. Budżet uczniowski. Konkurs zorganizowany przez Starostę Zgorzeleckiego Urszulę Ciupak skierowany został do uczniów szkół i placówek ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Zgorzeleckiego. Głównym jego celem było umożliwienie uczniom współdecydowania o rozwoju szkoły, zabezpieczenie ich potrzeb i oczekiwań, promowanie innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości podopiecznych placówek i aktywizowanie samorządów uczniowskich w kierunku partnerskich działań.

Przygotowany przez Licealistów, a w szczególności przez Karolinę Tabołę z klasy 3E projekt zatytułowany Od uczniów dla uczniów – zagospodarowanie terenu wokół szkoły, wybudowanie boiska do siatkówki plażowej i stworzenie zielonego skweru, został najwyżej oceniony w konkursie pod względem merytorycznym i praktycznym. Inicjatywa uczniowska okazała się najlepszą propozycją i uzyskała aprobatę jury konkursowego pod przewodnictwem Starosty Zgorzeleckiego. Główną nagrodą na realizację tego projektu  są środki finansowe w kwocie 30 000 zł, które uzyskała nasza szkoła. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 27.11.2017 r. w czasie sesji Rady Powiatu.

Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie na terenie szkoły przestrzeni przyjaznej uczniom na świeżym powietrzu, gdzie uczniowie będą mogli spędzać czas podczas przerw. Atutem projektu jest stworzenie nowoczesnego boiska do siatkówki plażowej w miejscu istniejącego, niewykorzystywanego, zniszczonego boiska asfaltowego. Boisko do siatkówki plażowej urozmaici lekcje wychowania fizycznego i wzmocni zdrową rywalizację sportową wśród uczniów LO.

Dyrekcja Szkoły i Grono Pedagogiczne składają podziękowania dla wszystkich uczniów zaangażowanych w przygotowanie projektu. To co zasługuje na największe uznanie, to fakt, że była to wyłącznie  inicjatywa uczniowska, z której będą korzystać przez długie lata obecni i przyszli uczniowie.

 

CCI27112017

DSC02308

DSC02309

DSC02315

DSC02319