Herb szkoły

Szkolny Dzień Ekologii

Po raz pierwszy w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu obchodzić będziemy Szkolny Dzień Ekologii.

29.11.2017 r. prezentacje multimedialne, konkursy i wykłady przedstawi klasa 1D wraz ze wsparciem wychowawczyni p. Renaty Rak w auli szkolnej według harmonogramu:

3 lekcja    klasy I
4 lekcja    klasy II
Przewidziany czas prezentacji to ok. 30 minut.
5 lekcja    spotkanie z p. Waldemarem Beną, autorem książek dotyczących przyrody i historii regionu Górnych Łużyc dla klas 1D, 2D, 3D i 2C
Przewidziany czas wykładu to ok. 45 minut

Szkolny Dzień Ekologii upływa pod hasłem Okaż kulturę i chroń naturę.
Uczniowie w auli szkolnej znajdują się pod opieką nauczycieli uczących