Herb szkoły

OGÓLNOPOLSKI SUKCES UCZNIÓW ZE ZGORZELCA

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ? Karolina Taboła z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu oraz Natalia Orzechowska, Adrianna Kołodziej i Nikola Falińska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu w kwietniu wzięli udział w konkursie LITERACKO ?PLASTYCZNYM ?… za Bugiem serce nasze zostało?, którego głównym organizatorem była Fundacja Kresowa ?Memoria et Verita? w Krakowie oraz Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach, Oświatowe Towarzystwo Integracyjne w Radwanowicach i Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Honorowy patronat nad konkursem objęła wójt gminy Zabierzów ? Pani Elżbieta Burtan.

Celem konkursu było pielęgnowanie pamięci o tradycji i kulturze polskich Kresów, rozwijanie poczucia estetyki oraz kształtowanie wrażliwości w odbiorze tekstów literackich, sztuki i tradycji Kresowych, a także inspirowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do wyrażania swoich uczuć w twórczości literackiej i plastycznej.

Przedmiotem konkursu były prace literackie i plastyczne inspirowane ?Trylogią? Henryka Sienkiewicza, historią i legendami Kresów Wschodnich, zabytkami architektury dawnych ziem polskich, tradycją i kulturą Kresów Wschodnich. Na konkurs nadesłano 134 prace plastyczne oraz 17 utworów literackich. Poziom prezentowanych prac okazał się bardzo wysoki. Jurorzy nie mieli łatwego zadania. Komisja oceniała prace literackie, zwracając szczególną uwagę na zgodność z tematyką konkursu, bogactwo i dobór słownictwa, poprawność językową, spójność przekazu literackiego oraz wartości etyczno-moralne opowieści. W ocenie prac plastycznych jury przyjęło następujące kryteria oceny: koncepcja pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność formy, zgodność z tematyką konkursu, atrakcyjność zastosowanych technik plastycznych, a także estetykę wykonania pracy.

W kategorii prace literackie zwyciężyła Karolina Taboła ze zgorzeleckiego LO im. Braci Śniadeckich, której pracę literacką pt. ?Jak orły na niebie? link do pracy

Jury w kategorii prace plastyczne przyznało następujące nagrody:

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce Natalia Orzechowska ? Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu
II miejsce Adrianna Kołodziej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu
III miejsce Nikola Falińska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater w Zgorzelcu

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 22 kwietnia 2016 roku o godzinie 17:00 w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów przy ul. Szkolnej 2 w Zabierzowie.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

DSC_0374