Herb szkoły

Egzamin maturalny z języka polskiego 2021 – co warto wiedzieć ?

Egzamin maturalny w 2021 r. z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które będą zawierały ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE SAMEGO ARKUSZA:

  • do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym będą wykorzystywane dwa odrębne arkusze, oznaczone w polu tytułowym arkusza cyframi 1 oraz 2, zawierające – odpowiednio – test oraz wypracowanie
Nowy arkusz maturalny z języka polskiego – poziom podstawowy
  • każdy z arkuszy będzie miał odrębną kartę odpowiedzi, którą zdający będzie zobowiązany zakodować
  • na rozwiązanie zadań w obu arkuszach zdający ma 170 minut (podobnie jak w latach ubiegłych)
  • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
    • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
    • część 2: wypracowanie – 50 pkt.
  • trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego
  • jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.