Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

Uwaga Maturzysto – sprawdź poprawność swoich danych egzaminacyjnych

Uwaga Maturzysto !

Rozpoczynamy kolejny etap przygotowań do najważniejszego dla Was egzaminu.

Wszyscy uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego zobowiązani są do weryfikacji poprawności danych i wyborów egzaminacyjnych przesłanych do OKE.

Weryfikacja jest ostatnim etapem, który służy “wyłapaniu ewentualnych błędów” wprowadzonych do systemu. Masz możliwość sprawdzenia jakie dane zostały zarejestrowane, a jeżeli zauważysz błąd – Twoim obowiązkiem jest poinformować o tym fakcie szkołę.

Przy weryfikacji należy zwrócić uwagę na poprawność takich danych jak:
– nazwisko
– imię (imiona)
– PESEL
– data urodzenia
– deklarowane przedmioty maturalne
– przyznane dostosowania na egzaminie (w przypadku posiadania opinii, orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaświadczenia lekarskiego).

Weryfikacji należy dokonać osobiście w sekretariacie uczniowskim szkoły do 24 lutego 2021 r. w godzinach 8:00 do 15:00.

W uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń nie może przybyć osobiście, istnieje możliwość dokonania weryfikacji drogą elektroniczną. Na wskazany przez ucznia adres e-mail (adres, który został podany na deklaracji maturalnej), sekretariat uczniowski prześle dokument do weryfikacji. Uczeń dokument ten musi wydrukować, sprawdzić poprawność danych, podpisać, a następnie zeskanować i odesłać do szkoły.

Poniżej prezentujemy PRZYKŁADOWY WZÓR WERYFIKACJI – z zaznaczeniem na co powinniście zwrócić uwagę.

Zgłoszenia weryfikacji poprawności danych drogą elektroniczną proszę zgłaszać na adres: kignaszak@lo.zgorzelec.org.