Herb szkoły

Egzaminy poprawkowe

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2022/2023:

28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek), godz. 9:00 – egzamin poprawkowy z matematyki

29 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00 – egzamin poprawkowy z języka niemieckiego i biologii