Herb szkoły

Lubię wracać tam gdzie byłem już… – jubileuszowy powrót Absolwentów do szkoły po 50 latach

Zjazd 50-lecia ukończenia Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu rocznik 1963-1967 odbył się w dniach 19-20 maja 2017 r. Cała uroczystość została bardzo dokładnie zaplanowana i przygotowana przez Komitet Organizacyjny, Dyrekcję i pracowników LO. Pierwszego dnia (piątek) uczestnicy zjazdu udali się na cmentarz w Zgorzelcu w celu zapalenia zniczy pamięci na grobach nauczycieli i uczniów Liceum. Główne spotkanie nastąpiło w auli szkolnej 20 maja 2017 r. (sobota) o godz. 15:00.

Absolwenci roku 1967 zostali serdecznie przywitani przez Dyrekcję Szkoły: p. Dorotę Chitruń i p. Magdalenę Siemaszko. Okolicznościowe przemówienia rozpoczęła dyrektor p. Dorota Chitruń od podziękowań za zaangażowanie i chęć powrotu do wspomnień, wzruszeń z cudownego, beztroskiego okresu młodości: “Dzisiejsza Państwa tutaj obecność jest potwierdzeniem Waszego szacunku dla Liceum, jej nauczycieli, a także przywiązania do naszego miasta Zgorzelca, a także mocnych i trwałych więzi powstałych w czasie nauki w LO”.

Po powitalnym wystąpieniu Pani dyrektor nastąpiły kolejne, pełne emocji i osobistych wzruszeń wystąpienia p. Ryszarda Łyczby, który powiedział: “Minęło 50 lat. W maju 1967 roku część z nas uzyskała maturę, a wszyscy w latach 1963-67 uczyliśmy się w tej szkole. W magicznym miejscu, gdzie czas traci swoją władzę, bo niezależnie od tego ile roczników ukończyło tę szkołę, tu codziennie słychać dźwięk dzwonka wzywającego na lekcję i między nim a chwilą obecną jest cała przeszłość, którą każdy z Państwa nosi w sobie”.

Swoje wystąpienia mieli także byli nauczyciele: p. Maria Gadalska, p. Stanisław Karło, p. Zofia Ostrowska oraz uczestnicy zjazdu. Wszyscy przedmówcy odtwarzali w pamięci swoją szkolną przeszłość, młodość, koleżanki i kolegów, doskonałych nauczycieli inspirujących do mądrego, przyzwoitego życia.

Kolejnym punktem była jubileuszowa lekcja zjazdowa przeprowadzona przez wicedyrektora p. Magdalenę Siemaszko. “Lekcja” rozpoczęła się od przypomnienia nazwisk byłych nauczycieli, którzy już odeszli, a ich przywołane sylwetki stać się miały hołdem pamięci złożonym Ich życiu przez wdzięcznych wychowanków. Następnie została przedstawiona historia szkoły, jej osiągnięcia i rola jaką pełni w środowisku lokalnym, jako połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością oraz wspomnień z planami. Na zakończenie p. Magdalena Siemaszko powiedziała: “Niech uśmiechy, którymi się obdarowujecie promienieją zawsze na Waszych twarzach. Niech piękne gesty podawanych rąk, przywołane imiona rówieśników, pozwolą powrócić do minionych, niepowtarzalnych chwil z czasu nauki w LO”.

Kolejnym miłym elementem było wręczenie Dyplomów Honorowego Absolwenta LO oraz czerwono-srebrnych tarcz szkoły, gdzie Dyrekcja Szkoły i Rada Pedagogiczna złożyła serdeczne podziękowania za godne reprezentowanie imienia naszej Szkoły oraz jako symbol nadal mocnych i trwałych więzi z Liceum.

Byli uczniowie przygotowali prezentację multimedialną w formie w foto-filmu składającego się ze zdjęć z czasów szkolnych, podczas którego Absolwenci rozpoznawali się na starych fotografiach, miło przy tym rozmawiając o okolicznościach ich powstania. Entuzjastycznie został przyjęty występ artystyczny w wykonaniu p. Adama Tomaszewskiego uczestnika zjazdu.

Podsumowaniem spotkania było zwiedzanie szkoły, przegląd dokumentacji oraz pamiątkowe zdjęcia. Na końcu Dyrekcja Szkoły powiedziała: “Wracajcie do Naszej szkoły, bo jej drzwi są zawsze otwarte dla obecnych i byłych uczniów”.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12.1

12.2

12.3

12

ZJAZD

13

14

15