Herb szkoły

Młodzi na rynku pracy!

Tegoroczni Maturzyści w ramach doradztwa zawodowego 13.04.2022 r. wzięli udział w spotkaniu z Panią Małgorzatą Kuprewicz z Powiatowego Urzędu Pracy. Celem spotkania było głównie ukierunkowanie uczniów na dalszy rozwój zawodowy i przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Maturzyści z zaciekawieniem zapoznali się z prezentacją, która dotyczyła oferty usługowej Urzędu Pracy, instrumentów występujących na rynku pracy. Dowiedzieli się o formach wsparcia państwa dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz jakie są warunki życia i możliwości podjęcia pracy za granicą. Serdecznie dziękujemy Pani Kuprewicz za poświęcony czas, życzliwość oraz liczymy na kolejne spotkania w ramach, których uczniowie będą mieli możliwość zgłębiać wiedzę na temat kreowania swojej drogi zawodowej.

RODO