Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

Ostateczna deklaracja maturalna

Deklaracja maturalna to dokument, który muszą złożyć osoby przystępujące do egzaminu dojrzałości w danym roku szkolnym.

Jakich formalności musisz dopełnić ?

Jak wygląda procedura składania deklaracji?

Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Termin składania deklaracji:

Deklarację ostateczną należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły do 7 lutego 2023 r., jeśli ma nastąpić zmiana wcześniej wybranych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji.

Jeśli maturzysta złożył wyłącznie deklarację wstępną i nie chce wprowadzać w niej zmian, to deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2023 r.

Procedura składania deklaracji:

Nie należy wypełniać nowej deklaracji, bo poprawki będą nanoszone od razu w systemie maturalnym, z którego będzie drukowany dokument po zmianach, a maturzysta będzie się na nim podpisywał.

Zmiany w deklaracji można dokonać w sekretariacie uczniowskim od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 – 15:00.

Dostosowania warunków i form zdawania egzaminu maturalnego:

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z dostosowania warunków i form zdawania egzaminu maturalnego muszą wraz ze złożeniem deklaracji ostatecznej dostarczyć stosowną dokumentację (opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie) do 7 lutego 2023 r.