Herb szkoły

Ostatni sprawdzian przed maturą, czyli próbny egzamin maturalny z matematyki

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem próbnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, który odbędzie się 08.04.2022 r. (piątek).

Klasa 3E – gabinet 63
klasa 3F – gabinet 67
klasa 3G – gabinet 69
klasa 3H – gabinet 72
klasa 3J – gabinet 63

Próbny egzamin maturalny rozpocznie się o godz. 8:50 i potrwa 170 minut.

Lekcja 1 odbywa się według planu, po próbnym egzaminie maturalnym uczniowie są zwolnieni do domu.