Herb szkoły

Pasowanie klas I

DSC_0123

Dnia 26.09.2013 roku odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego. Pierwszoklasiści złożyli przysięgę na sztandar szkoły w obecności dyrekcji szkoły p. Danuty Serafińskiej i p.Henryka Kramarzewskiego, nauczycieli oraz starszych koleżanek i kolegów. Uroczystość połączona była z największym Świętem Szkoły z Dniem Patrona dzięki czemu nowo przyjęci uczniowie dowiedzieli się o historii szkoły i dokonaniach naukowych Braci Śniadeckich. Wydarzeniem było również przekazanie sztandaru szkoły dla klasy II d. Ten zaszczyt przysługuje klasie, która osiągnęła najwyższą średnią ocen w poprzednim roku szkolnym.