Herb szkoły

Porozumienie o współpracy

10 marca 2015 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Zielonogórskim, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Humanistycznego dr. hab. Sławomira Kufla i Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, mgr Danutę Serafińską. Dzięki temu porozumieniu w roku szkolnym 2015/2016 powstaną 2 klasy akademickie ( IA i IC ) pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Udział naszych uczniów w wykładach organizowanych przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego stanie się wtedy jedną z wielu metod kształcenia, jakie umożliwi patronat uczelni wyższej. Jednym z najważniejszych założeń tej współpracy będzie podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju edukacji, ochrony dziedzictwa kulturowego i umożliwienie uczniom naszej szkoły brania udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
10 marca 2015 r. grupa uczniów naszego Liceum pod opieką Pani Dyrektor Danuty Serafińskiej i Pana Tomasza Mańkowskiego wzięła udział w wykładach o tematyce historycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Pierwszy wykład wygłosił dr Radosław Domke. Dotyczył on historii lotnictwa cywilnego i wojskowego. Uczniowie wraz z wykładowcą prześledzili rozwój lotnictwa od mitycznego lotu Ikara, poprzez przełomowy przelot braci Wright, aż do osiągnięć współczesnej techniki lotniczej.
Drugi ? zupełnie wyjątkowy wykład wygłosił prof. Jan Żaryn ? najwybitniejszy w Polsce znawca historii Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej.

Wykład nosił tytuł Relacje państwo ?Kościół katolicki w Polce w latach 70. I 80. XX wieku. Profesor J. Żaryn jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim . Możliwość wysłuchania jego wykładu była niewątpliwie bardzo cenna dla naszych uczniów , szczególnie dla tegorocznych maturzystów.

DSC_0772 DSC_0479 DSC_0467 DSC_0776