Herb szkoły

Powiatowy Dzień Edukacji

Powiatowy Dzień Edukacji

 

Powiatowy Dzień Edukacji obchodzony był 13.10.2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. Gospodarzami a jednocześnie organizatorami byli Starosta Zgorzelecki
p. Urszula Ciupak i Dyrektor LO p. Dorota Chitruń. W auli liceum punktualnie o godzinie 12:00 przybyli dostojni goście: p. Marzena Machałek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, p. Waldemar Urbaniak przedstawiciel Kuratorium Dolnośląskiego, p. Urszula Ciupak Starosta Zgorzelecki, p. Mariusz Wieczorek Wicestarosta, przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu. p. Bogusława Witkowska Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu z Zastępcą Dyrektora p. Agnieszką Budych, ks Maciej Wesołowski Dziekan Dekanatu oraz proboszczowie zgorzeleckich Parafii, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uroczystość rozpoczęła p. Dorota Chitruń Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich
w Zgorzelcu, która serdecznie przywitała zaproszonych gości i podziękowała za to, że tak licznie przybyli na obchody Powiatowego Dnia Edukacji. Pani Dyrektor wyraziła szczere uznanie,
że to właśnie nasze liceum zostało wyróżnione w tym roku organizacją Dnia Edukacji Narodowej,
a więc Święta osób zaangażowanych w kształcenie oraz wychowanie młodzieży. Podkreśliła również,
że przybyłe zacne gremium to prawdziwi przyjaciele szkoły, o czym świadczyły serdeczności wyrażone
w życzeniach, które otrzymała szkoła, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie.

Następnie głos zabrała Pani Poseł Marzena Machałek w swoim wystąpieniu przedstawiła trudną, wymagającą oddania rolę nauczyciela we współczesnej szkole i nakreśliła założenia przygotowywanych zmian w systemie edukacji. W sympatyczny i ciepły sposób złożyła życzenia Nauczycielom, Uczniom
i Pracownikom Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego. Powiatowy Dzień Edukacji był okazją do nagrodzenia wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli przez Starostę Zgorzeleckiego
p. Urszulę Ciupak, której wspaniale towarzyszyła p. Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu p. Bogusława Wiktowska. Dyrektorzy, nauczyciele powiatu zgorzeleckiego byli szczerze wzruszeni, miłymi słowami pochwały i podziękowań, które  składały p. Starosta
i p. Dyrektor. W kolejnych przemówieniach nie brakowało wspaniałych życzeń i podziękowań
za dotychczasową pracę dydaktyczno-wychowawczą dla nauczycieli oraz w zakresie administracyjno-gospodarczym pracownikom szkoły, która wpływa na jakość szkoły i kształtuje jej korzystny wizerunek
w środowisku.

Niezapomnianym punktem uroczystości był jednak program artystyczny przygotowany przez uczniów Liceum i Gimnazjum Łużyckiego pod kierunkiem p. Barbary Rutkowskiej. Chór, występy solistów przy akompaniamencie fortepianu i gitar, był prawdziwym spektaklem talentów i wybitnych umiejętności uczniów, tak pięknie doskonalonych przez p. Rutkowską. Humorystycznym elementem był kabaret przygotowany przez maturzystów z klasy III E, który trochę w ?krzywym zwierciadle?
i z ?przymrużeniem oka? pokazał szkolną rzeczywistość. Wszyscy goście nagrodzili artystów gromkimi brawami, a Dyrekcja Szkoły w podziękowaniu za występy wręczyła uczniom ?słodki upominek?.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości, a szczególnie naszej wspaniałej, niesamowitej
i wybitnej młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

 

01

02

04

05

06

12

07

09

11

13

14

 

 

autor zdjęć: Stanisław Lesicki