Herb szkoły

Spotkanie p. Marzeny Machałek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zgorzeleckim liceum

Spotkanie p. Marzeny Machałek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dyrektorami
i nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w zgorzeleckim liceum

 

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu było miejscem spotkania posłanki Marzeny Machałek z dyrektorami i nauczycielami wszystkich szczebli kształcenia z powiatu zgorzeleckiego.
Celem spotkania było przybliżenie założeń i zmian w systemie edukacji, które wynikają z przygotowywanej przez rząd reformy. Pani Poseł towarzyszyła p. Urszula Ciupak Starosta Zgorzelecki
i p. Waldemar Urbaniak przedstawiciel Kuratorium Dolnośląskiego.

Rozmowa z nauczycielami była płaszczyzną wymiany poglądów oraz służyła wypracowaniu możliwie jak najlepszych rozwiązań w wielu kluczowych aspektach dla edukacji. Pani Poseł odpowiadając
na pytania podkreśliła, że reforma systemu edukacji jest w fazie przygotowań, a zatem jej doprecyzowanie może nastąpić tylko po społecznych konsultacjach, które odbywają się w całej Polsce
ze środowiskiem nauczycielskim i samorządowym.

Spotkanie przebiegało w serdecznej ale przede wszystkim merytorycznej atmosferze a indywidualne rozmowy trwały do ostatniego pytania, na które pani Poseł udzieliła wyczerpującej odpowiedzi.

 

01

02

03