Herb szkoły

Projekt „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”.

Od września, uczniowie klas informatycznych uczestniczą w projekcie „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”.

Misją projektu jest wspieranie rozwoju młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, którzy pasjonują się informatyką oraz przejawiają zapał do ciężkiej pracy nad rozwojem swoich umiejętności. Projekt wspierany jest przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Warszawski.

Dzięki tej inicjatywie uczniowie korzystają z kół algorytmiczno – programistycznych, ale również będą mogli brać udział w innych wydarzeniach:

  • Wyjazdowych obozach naukowych. 
  • Turniejach algorytmiczno-programistycznych indywidualnych i  drużynowych.
  • Spotkaniach z mistrzem, gdzie prelegentami będą laureaci prestiżowych konkursów algorytmiczno-programistycznych, z ostatnich 25 lat. 
  • Webinariach tematycznych. 
  • Spotkaniach z informatyką w formie wykładów on-line na temat sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, robotyki, bioinformatyki. 
  • Konkursach rozwojowych.