Herb szkoły

Wielka powtórka maturalna

Studenci informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają maturzystów na bezpłatny kurs przygotowawczy do rozszerzonej matury z informatyki.

Zajęcia odbywają w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Joliot-Curie 15) w soboty w godz. 10:00-13:00.

Można do nich dołączyć w dowolnym momencie.

https://wpmii.pl/