Herb szkoły

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

DOSKONAŁY WYNIK NASZEJ SZKOŁY

W tegorocznym rankingu liceów ogólnokształcących, opublikowanym w Nowinach
Jeleniogórskich, nr 17 z dnia 28 kwietnia 2015, nasza szkoła zajęła 4 miejsce w klasyfikacji generalnej, 2 bez uwzględnienia EWD ( edukacyjnej wartości dodanej).

Do sporządzenia rankingu posłużyły dwa kryteria : wyniki ubiegłorocznej matury i edukacyjna wartość dodana. Uzupełnieniem były kryteria dotyczące progu punktowego przyjęć na rok szkolny 2013/2014 i osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych.

Nasza szkoła osiągnęła wysoki stopień dzięki wynikom maturalnym, które były powyżej średniej krajowej, a w zakresie języków obcych, najlepsze spośród sklasyfikowanych szkół.
Dane wykorzystywane w rankingu pochodziły m.in. ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom.

raking szkol