Herb szkoły

Szkolne Dni Informatyki

pobrane

 

Szkolne Dni Informatyki z okazji 70-lecia Informatyki w Polsce w dniach 21-22.03.2018 r. w Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.
W ramach 2-dniowych obchodów na terenie szkoły odbędą się:

 • Turniej robotów.
 • Konkursy wiedzy informatycznej.
 • Szkolny Dzień Gier.

 

Cele Szkolnych Dni Informatyki to:

 • Popularyzacja uzdolnień młodzieży w zakresie wiedzy informatycznej oraz przedstawienie automatyki i robotyki jako nowoczesnych dziedzin nauki, umożliwiających efektywne wykorzystanie kreatywnego kapitału ludzkiego w regionie.
 • Podniesienie jakości kształcenia z zakresu informatyki , jednocześnie wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez Turniej Robotów (wykonanych własnoręcznie przez uczniów na zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej).
 • Zorganizowanie turnieju gier – jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin informatyki czyli Esport-u.
 • Oszacowanie zainteresowania i przetestowanie nowo zakupionego szkolnego sprzętu komputerowego przed planowanym w przyszłości organizowaniem tego typu imprezy
  o większym zasięgu.

  

Patronat:

Starosta Zgorzelecki, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich, Dyrektor Łużyckiej Szkoły Podstawowej

 

Działania marketingowe i promocyjne związane z realizacją obchodów 70- lecia informatyki w Polsce:

 • Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
 • Strona internetowa LO
 • Facebook LO
 • Artykuły w prasie lokalnej
 • Ulotki, plakaty
 • Relacja TV Tomków

 

Sponsorzy:

 • Starosta Powiatu Zgorzeleckiego
 • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich
 • Dyrektor Łużyckiej Szkoły Podstawowej
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju LO
 • Rada Rodziców przy LO

 

Miejsce obchodów:

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich

21 marca 2018

Turniej Gier: Fifa18, League of Legends, Hearthstone

22 marca 2018

Turniej Robotów, Konkursy Wiedzy Informatycznej