Herb szkoły

Pierwszy Dzień Wiosny w wydaniu filmowo-cyfrowym

58d10883b7cb4_p

 

 

 

21 marca 2018 r. tradycyjnie obchodzimy Pierwszy Dzień Wiosny.
W tym roku wiosna do liceum zawita w wydaniu filmowo-cyfrowym.

Tego dnia odbędą się 3 pierwsze lekcje według planu klas.

Od 4 lekcji klasy podzielone są na grupy i przydzielone do wskazanych gabinetów lub miejsc:

 

klasa 1B pod opieką p. K. Walotki
klasa 1C pod opieką p. B. Szymańskiego
klasa 1E pod opieką p. S. Wojciechowskiej

klasy te udają się do Miejskiego Domu Kultury do kina PoZa na projekcję filmu Carte Blanche.

 

klasa 1F pod opieką p. B. Stypczyńskiej
klasa 2E pod opieką p. E. Mielewczyk
klasa 2F pod opieką p. M. Pasławskiej

klasy te udają się do gab. 48 na projekcję filmu Przełęcz ocalonych.

 

klasa 1D pod opieką p. M. Szeligi
klasa 2D pod opieką p. A. Garbolińskiego

klasy te udają się do gab. 59 na projekcję filmu Przełęcz ocalonych.

 

klasa 2B pod opieką p. K. Prusieckiej
klasa 2C pod opieką p. R. Pozaucia

klasy te udają się do gab. 72 na projekcję filmu Przełęcz ocalonych.

 

klasa 1A pod opieką p. K. Kondratnik
klasa 2A pod opieką p. B. Rutkowskiej
klasa 3E pod opieką p. P. Pilczuka

klasy te udają się do auli oraz gab. 49 i 71 gdzie biorą udział w organizacji Szkolnych Dni Informatyki

 

Maturzyści niebiorący udziału w Diecezjalnej Pielgrzymce do Częstochowy realizują plan według harmonogramu:

 

klasa 3B
lekcja 4 – język angielski, p. J. Krajewski, gab. 63
lekcja 5 – wos/historia p. T. Mańkowski, gab. 58
lekcja 6 – wos/historia p. T. Mańkowski, gab. 58

 

klasa 3C
lekcja 4 – matematyka, p. M. Zosik, gab. 87
lekcja 5 – matematyka, p. M. Zosik, gab. 87

 

klasa 3D i 3F
lekcja 4 – język niemiecki, p. E. Chmura-Grzegorowska, gab. 46
lekcja 5 – język niemiecki, p. E. Chmura-Grzegorowska, gab. 46
lekcja 6 – język niemiecki, p. E. Chmura-Grzegorowska, gab. 46

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem zadbają o dobry humor oraz zdrowe, świeże napoje i przekąski.