Herb szkoły

XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Historii Wojska Polskiego i Miejscach Pamięci Narodowej

Jedyny konkurs historyczny promujący historię regionalną powiatu zgorzeleckiego został w tym roku reaktywowany po kilkuletniej przerwie.

Miłośnicy historii entuzjastycznie przystąpili do zmagań historycznych, choć tegoroczna odświeżona formuła uwzględniała innowację polegającą na trójetapowości konkursu, gdzie oprócz etapu szkolnego (który odbył się 31.03)  wprowadzono kolejną turę powiatową kwalifikacyjną w formie testu on-line (przeprowadzony 8.04), której celem było wyłonienie najlepszego historyka, który w etapie końcowym (czyli 22.04) miał reprezentować swoją szkołę w etapie powiatowym, czyli Gali Mistrzów.

Marcowo – kwietniowe rozgrywki historyczne były dużym sukcesem ucznia klasy II D Stefana Wójcika, który uzyskał największą liczbę punktów w teście kwalifikacyjnym i został naszym reprezentantem w finale powiatowym, który odbył się 22.04. 2022 roku w ZSZiL w Zgorzelcu w dwóch kategoriach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wszyscy uczestnicy konkursu (24 uczestników) wykazali się znakomitą wiedzą z zakresu historii Wojska Polskiego i wydarzeń II wojny światowej oraz umiejętnościami w rozpoznawaniu Miejsc Pamięci Narodowej.

W kategorii szkół ponadpodstawowych komisja konkursowa postanowiła przydzielić dwie nagrody:

I miejsce Stefan Wójcik – Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
II miejsce Mateusz Kawalec – Zespół Szkól Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Na zakończenie konkursu  laureaci otrzymali z rąk Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych Pani Marty Topolnickiej – nagrody rzeczowe i dyplomy oraz życzenia dalszych sukcesów  w zdobywaniu wiedzy i poznawaniu historii naszego regionu.

Podziękowania kierujemy dla p. Magdaleny Siemaszko za wielkie zaangażowanie, wsparcie i przygotowanie uczniów do konkursu oraz za nieustającą motywację do zdobywania wiedzy.

RODO