Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej…

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz osobom zaangażowanym w życie oświaty najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za przekazywaną wiedzę, za zawodowe i osobiste zaangażowanie
w wykonywaną pracę, za kształtowanie wartości wśród młodego pokolenia, za życzliwość
i współpracę z innymi środowiskami.

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych, wiary i wytrwałości w realizacji trudnej misji edukacji młodzieży oraz zdrowia i wszelkiego dobra w życiu osobistym.