Herb szkoły

Konferencja Młodych Managerów Kultury i Turystyki

Uczniowska Agencja Turystyczna Śniadeccy Travel 29 maja 2019 r. wzięła udział w planowanej konferencji Młodych Managerów Kultury i Turystyki, która zrealizowana była w ramach projektu RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym. Wielkoformatowe spotkanie przedstawicieli wszystkich szkół partnerskich odbyło się w reprezentacyjnym Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł w Bolesławcu.

Spotkanie otworzył występ uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu. Po występie chóru głos zabrał koordynator projektu pan Tomasz Jaśków, przypominając nam o działaniach projektowych na przestrzeni lat. Opowiadał o pierwszych naszych spotkaniach, wyjazdach, warsztatach i pracach zespołów przy szkołach.

Następnie głos zabrał Pan Hans Joaichm Donath, radny miasta i przewodniczący ugrupowania Aktives Hoyerswerda, który prezentował strukturę turystyczną pogranicza w Regionie Łużyckim. Przedstawiał tutejsze tereny kopalniane przekształcane na ośrodki turystyczne. Omawiał realizowane inwestycje i rozwój marketingu turystycznego, oraz zmieniającą się infrastrukturę

Druga część naszej konferencji,  to spotkanie z twórcą RABRYKI panem Christianem Thomasem – Wspólnego dzieła ludzi chcących angażować się kulturalnie na terenach Łużyc i okolic Saksonii. Rabrykę tworzą ludzie młodzi, głównie z Görlitz, którzy zajmują się prowadzeniem wszelakiego rodzaju  kreatywnych warsztatów, projektów, laboratoriów, imprez kulturalnych i wystaw.  Rabryka uświadamia młodym ludziom, że wszystko co potrzebne, jest w zasięgu ręki, że trzeba mieć tylko dobry pomysł na siebie. Potem trzeba już tylko napisać projekt i pozyskać na jego realizację środki z Unii Europejskiej (co wcale, jak się okazuje, nie jest trudne). Miasta naszego regionu potrzebują zaangażowanych, młodych ludzi z pomysłami i to było główne przesłanie założyciela Rabryki.

Trzecia część naszego spotkania to już dyskusja panelowa z młodymi uczestnikami naszych Szkolnych Agencji Turystycznych. Rundę pytań w dwóch językach prowadzili Amelia Szajrych i Ricardo Schulz. Pytania dotyczyły wrażeń i całokształtu kilkuletniego projektu, o tym ile się nauczyliśmy, o wymianie doświadczeń i powstałych przyjaźniach. Padła nawet propozycja stworzenia nowego projektu z partnerami z Czech. Nasz projekt niestety kończy się. Ostatnie spotkanie mamy 11 czerwca, o którego przebiegu na pewno Was poinformujemy.

 

IMG-20190603-WA0004

IMG-20190603-WA0005

IMG-20190603-WA0010

IMG-20190603-WA0001

 

RODO