Herb szkoły

KONKURS FILMOWY – UFF

541646_152579758233776_729981672_n

 

UCZNIOWSKI FESTIWAL FILMOWY

I  ORGANIZATORZY KONKURSU
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

II ADRESAT KONKURSU
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych REGIONU ZGORZELECKIEGO.
W konkursie nie mogą brać udziału ani też pomagać uczestnikom osoby związane profesjonalnie z filmem bądź telewizją.
III CELE KONKURSU
– rozwijanie zainteresowań literaturą i filmem
– edukacja w zakresie powstawania filmu,
– twórczy sposób spędzania wolnego czasu,
– ćwiczenie umiejętności społecznych,
– promowanie talentów

IV OCENA KONKURSOWA
Ocenie będą podlegać samodzielnie wykonane film.

V  TEMAT KONKURSU
LITERATURA NA EKRANIE
1. Film ma być inspirowany publikowanym, uznanym utworem lirycznym, epickim lub dramatycznym
2. Czas trwania filmu: od 5 do 10 minut
3. Praca może zostać wykonana w dowolnej konwencji (etiuda dokumentalna, etiuda fabularna, animacja) i gatunku filmowym (np. komedia, horror, western, melodramat)
4. Liczą się przede wszystkim: pomysł, technika wykonania, wrażenie artystyczne
VI  PRZEBIEG KONKURSU
1. Pracę należy wykonać indywidualnie lub w grupie (do trzech osób).
2. Film należy wykonać kamerą, aparatem cyfrowym, telefonem komórkowym, itp.
3. Uczestnicy konkursu zgłaszają pracę zapisaną na DWÓCH płytach CD lub DVD w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, Quick Time lub All Player.
4. Podkład muzyczny należy wykorzystać z legalnego źródła (np. strona Legalna Kultura) ? NALEŻY podać źródło i licencje wszystkich wykorzystanych utworów muzycznych.
5. Nośnik powinien zawierać czytelny opis zawierający tytuł filmu, nazwiska twórców, czas trwania każdego filmu.
6. Każdy film powinien mieć czołówkę i napis “koniec” (tytuł, autorzy).
7. Grupa może zgłosić jeden film.
8. Do filmu należy dołączyć min. jedno zdjęcie z planu filmowego o rozdzielczości 250-300 dpi. Zostanie ono wykorzystane do celów promocyjnych konkursu.
9. Filmy obejrzy i oceni Komisja Konkursowa, w skład której wejdą m.in. osoby zawodowo związane z branżą filmową
10. Werdykt jury jest niepodważalny.
11. Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo ich publicznej prezentacji.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść filmu i źródła, z których korzystali uczestnicy konkursu.
13. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureatom przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

VII TERMINY  I  OŚWIADCZENIA
1. Każdy z opiekunów uczestników konkursu powinien wypełnić i czytelnie podpisać KARTĘ ZGŁOSZENIA. Karty zgłoszenia należy złożyć osobiście, faxem (48 75 775251) bądź za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres organizatora z dopiskiem: KONKURS FILMOWY w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2015 roku.

2. Twórcy etiud filmowych zobowiązani są do podpisania OŚWIADCZENIA (załączonego do karty zgłoszenia) dotyczącego posiadania praw autorskich do przesłanej na konkurs etiudy filmowej.
3. Termin dostarczania prac ? zabezpieczonych przed uszkodzeniem ? osobiście lub pocztą:               do 30 maja 2015 roku na adres organizatora: z dopiskiem ? KONKURS FILMOWY, Beata Stypczyńska, Karolina Prusiecka
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich
ul. Partyzantów 4, 59-900 Zgorzelec
email szkoły: www.zgorzeleclo@wp.pl
tel./fax. +48 75 77 52 512
W razie  wątpliwości możliwy jest kontakt telefoniczny (tel. szkoły)  lub mailowy z organizatorem
Beata Stypczyńska ? beatuswdomu@wp.pl z dopiskiem  KONKURS FILMOWY
4. Uroczysta gala wraz z pokazem najlepszych filmów odbędzie się 12 czerwca 2015 roku. O szczegółach uroczystości wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.

KARTA UCZESTNIKA
III EDYCJI
UCZNIOWSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO (UFF)
(przesłać do 25 maja 2015 roku)

ŹRÓDŁO INSPIRACJI – autor i tytuł utworu literackiego??????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO FILM UCZESTNIKA KONKURSU (lub nazwa grupy)
?????????????????????????????????????????
OPIEKUN, ADRES SZKOŁY,  TELEFON, E-MAIL,
?????????????????????????????????????…………….
????????????????????????????????????????.

PARAMETRY TECHNICZNE WYKORZYSTANEGO SPRZĘTU
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

ŹRÓDŁA WYKORZYSTANEJ MUZYKI / RODZAJ LICENCJI
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursowym i akceptuję go w całości.

???????????.
Data i podpis
Zgorzelec, dn. ??????

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie do przesłanego na UCZNIOWSKI FESTIWAL FILMOWY (UFF) filmu oraz w wypadku prezentowania na nim wizerunków osób, posiadam ich zgodę na publiczną prezentację filmu (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Imię i nazwisko:                                                                            Czytelny podpis:
PESEL