Herb szkoły

Konkurs „Śniadeccy na TIK TOKU”

Drodzy Uczniowie oraz Absolwenci !

Zwracamy się do Was  z prośbą o Wasze zaangażowanie w promocję szkoły. Z racji pandemii nie możemy w tradycyjny sposób wyjść z ofertą do szkół podstawowych, dlatego poszukujemy nowych form reklamy i możliwości prezentacji naszego Liceum. Każda promocja szkoły, to podniesienie roli i znaczenia obecnych i byłych uczniów, którzy byli i są niewątpliwie wizytówką Śniadeckich oraz tworzą jej niepowtarzalny klimat. Znając Waszą kreatywność, umiejętności aktorskie, taneczno-wokalne, a przede wszystkim doskonałą znajomość social mediów – dajemy Wam możliwość do twórczej promocji Waszych talentów. Dlatego ogłaszamy szkolny  konkurs na przygotowanie  krótkiego filmu (do 1min.)  promującego szkołę i uczniów za pośrednictwem aplikacji mobilnej TIK TOK.

Wszystkim uczestnikom konkursu wsparcia udzielać będą wszyscy pracownicy szkoły. Do Waszej dyspozycji udostępnimy budynek szkoły oraz teren przyszkolny, po wcześniejszym umówieniu się .

Informujemy, że wszystkie prace nadesłane na konkurs  będą  wykorzystane do promocji szkoły.

Fundatorem nagród pieniężanach jest  Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich  w Zgorzelcu, a nagrody to:

1 miejsce – 300zł

2 miejsce – 200zł

3 miejsce – 100zł

POMOŻECIE ???

REGULAMIN KONKURSU

zał. nr 1 zgoda opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na udział w konkursie

zał. nr 2 zgoda autora pracy na przetwarzanie danych (osoba pełnoletnia)
zał. nr 2 zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie danych (osoba niepełnoletnia)

zał. nr 3 oświadczenie autora pracy (osoba pełnoletnia)
zał. nr 3 oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy (osoba niepełnoletnia)