Herb szkoły

Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej

Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej. Innowacja pedagogiczna dla wyrównywania szans na sukces edukacyjny uczniów – to projekt realizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu, w którym uczestniczy 10-osobowa grupa uczniów z klasy 1D pod opieką p. Renaty Rak jest podniesienie kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, w szczególności umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Projekt ma za zadanie stworzyć warunki pełnego rozwoju ucznia poprzez edukację chemiczną i proekologiczną. Realizacja tak sformułowanego celu będzie możliwa dzięki:

  • Tworzeniu warunków sprzyjających do samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów i motywowania uczniów do podjęcia studiów i pracy badawczej
  • Tworzeniu kontaktów i obszarów współdziałania ze środowiskiem akademickim
  • Umożliwieniu poznania istoty i techniki eksperymentu naukowego
  • Nabywaniu umiejętności prezentacji osiągnięć z wykorzystaniem technik multimedialnych

 

Uczniowie czekają na kolejne zajęcia warsztatowe, których łącznie jest 13, a ostatnie odbywają się 15 czerwca 2019 r.

 

IMG_20181117_090918_resized_20181127_115432932

IMG_20181117_113150_resized_20181127_115430830

IMG_20181117_123513_resized_20181127_115431472

RDVRXPBwIfwVhSENuUA,img_20181117_100139

RDVRXPBwIfwVhSENuUA,img_20181117_100200

 

RODO